Dự kiến giao dịch chứng khoán T+2 ngay cuối tháng 8

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đề xuất thời gian bắt đầu áp dụng giao dịch T+2 từ ngày 29/8/2022…

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa ra thông báo về việc chuẩn bị hệ thống để triển khai áp dụng việc điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2.

Theo đó, để chuẩn bị hệ thống nhằm triển khai áp dụng việc điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 theo nội dung dự thảo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đang trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét phê duyệt.

Cụ thể, VDS đề xuất thời gian bắt đầu áp dụng từ thứ Hai (ngày 29/8/2022). Đồng thời, VSD thông báo một số nội dung liên quan để thành viên lưu ký biết và chủ động trong việc chuẩn bị hệ thống, quy trình.

Các thành viên lưu ký bên phải trả tiền thanh toán chứng khoán gửi xác nhận đủ tiền hoặc thiếu tiền thanh toán giao dịch chứng khoán chậm nhất vào 16h30 ngày T+1 thông qua Cổng giao tiếp điện tử.

Thời gian VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền ngày T+2 từ 11h-11h30 (trường hợp có phát sinh thành viên lưu ký thiếu tiền thanh toán thì thời gian hoàn tất thanh toán chậm nhất là 12h00.

Ngay sau khi hoàn tất thanh toán, VSD sẽ gửi thông báo xác nhận hoàn tất thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua Cổng giao tiếp điện tử thông báo việc thực hiện thanh toán hoàn tất tới thành viên lưu ký qua Cổng giao dịch trực tuyến của VSD.

Thành viên lưu ký có trách nhiệm phân bổ tiền và chứng khoán cho khách hàng ngay sau khi VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền để đảm bảo cho nhà đầu tư có thể giao dịch trước giờ kết thúc giao dịch.

Thành viên lưu ký thông báo VSD kết quả phân bổ tiền và chứng khoán cho nhà đầu tư chậm nhất vào 16h30 ngày T+2 thông qua cổng giao tiếp điện tử.

Với việc điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2, nhà đầu tư sẽ giao dịch được vào chiều ngày T+2 khi chứng khoán và tiền đã được hoàn tất thanh toán (T+1.5), không phải đợi tới ngày T+3 như hiện nay.

TT

Bài viết khác

Tác giả: King Stock

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *